Bose Set 1

 • QSC Touchmix 16
 • Bose L1 & B2 Bass
 • Funkmikrofon Sets
 • beliebig kompinierbar

SoundSet 1

 • 2x Electrovoice SX300 a 300Watt
 • Behringer pmh880s. 2x 200. 10 Kanal. 2 Effekte
 • Mikrofon Shure SM58
 • Stative
 • Kabel.SetPowerSet 1

 • 2x Electrovoice SX300 a 300Watt
 • 2x Zeck 18 Zoll Subs a 300 Watt 
 • Samson Powermixer2x 500Watt. 16 Kanal. 2 Effekte
 • Mikrofon Shure SM58
 • Funkstrecke Beyerdynamic
 • Stative
 • Kabel.Set

LightSets

Verschiedene Licht Pakete, Z.B.

 • Akzent Beleuchtung,  
 • Bühnen Beleuchtung
 • Innen oder Aussen
 • auf Anfrage